Strona główna
Regulamin
Rejestracja
Sprawdź kartę
Zakupy
Kontakt

Regulamin Via Club
 1. Organizatorem klubu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000266430 - zwana dalej VIA MEDICA.
 2. VIA MEDICA jest wydawnictwem medycznym oferującym klientom publikacje o tematyce medycznej i dotyczącej ochrony zdrowia w formie czasopism, w tym ich prenumeraty, książek i broszur, a także organizującym konferencje naukowe w zakresie medycyny i ochrony zdrowia oraz prowadzącym tematyczne serwisy internetowe.
 3. Klub zorganizowano by ustalić zasady promocyjnej sprzedaży towarów lub usług dla stałych klientów, którzy uzyskali prawa członka ViaClub zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem przystąpienia do klubu jest:
  • wypełnienie formularza ViaClub zgodnie z załącznikiem
  • wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Dane zawarte w formularzu będą rejestrowane w "Bazie danych członków ViaClub" i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926). Administratorem bazy danych jest VIA MEDICA.
 6. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926), klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Via Medica (Via Medica sp.j., Wydawnictwo Via Medica sp. z o.o., VM Group sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73. Zgodnie zaś z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204) klient wyraża zgodę na przesyłanie mu korespondencji drogą elektroniczną.
 7. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, usunięcia danych ze zbioru.
 8. Z chwilą spełnienia warunków zawartych w pkt. 4. Klient otrzymuje Błękitną Kartę uprawniającą do 2-procentowego rabatu na wszystkie oferowane książki i czasopisma z oferty VIA MEDICA, 25% rabat na konferencje organizowane przez VIA MEDICA oznaczone logiem Viaclubu. Błękitna Karta jest wydawana na podstawie wypełnionego kuponu. Karta jest własnością VIA MEDICA.
 9. Drugim stopniem członkostwa w ViaClub jest otrzymanie specjalnej "Srebrnej Karty". Warunkiem jej otrzymania jest:
  • jednorazowy zakup dowolnych artykułów z oferty VIA MEDICA o wartości minimum 500 zł brutto od dnia 1 września 2003 r.
  • dla posiadaczy Błękitnej Karty zakup na kwotę 500 złotych.
 10. Srebrna Karta uprawnia do następujšcych przywilejów:
  • upustu w wysokości 5% na wszystkie oferowane książki i czasopisma z oferty VIA MEDICA,
  • 5-procentowego rabatu na wszystkie książki zagraniczne z oferty VIA MEDICA,
  • 3%-rabatu na książki polskie innych wydawców z oferty Ikamedu
  • 50-procentowego rabatu na konferencje organizowane przez VIA MEDICA oznaczone logiem Viaclubu.
 11. Srebrna Karta jest ważna przez 2 lata od chwili spełnienia warunków zawartych w pkt. 10. Warunkiem jej przedłużenia o kolejne 2 lata jest zakup towarów VIA MEDICA na kwotę 500 zł (w okresie ważności karty).
 12. Trzecim stopniem członkostwa w ViaClub jest otrzymanie specjalnej "Złotej Karty". Warunkiem jej otrzymania jest:
  • jednorazowy zakup dowolnych artykułów z oferty VIA MEDICA o wartości minimum 1000 zł brutto od dnia 1 września 2003 r.
  • dla posiadaczy Błękitnej i Srebrnej Karty zakup na kwotę 1000 złotych.
 13. Złota Karta uprawnia do następujących przywilejów:
  • upust w wysokości 10% na wszystkie oferowane książki i czasopisma z oferty VIA MEDICA,
  • 10-procentowego rabatu na wszystkie książki zagraniczne z oferty VIA MEDICA,
  • 4% rabatu na książki polskie innych wydawców z oferty Ikamedu
  • bezpłatny udział w konferencjach organizowanych przez VIA MEDICA oznaczonych logiem Viaclubu.
 14. Złota Karta jest ważna przez 3 lata od chwili spełnienia warunków zawartych w pkt. 13. Warunkiem jej przedłużenia o kolejne 3 lata jest zakup towarów w VIA MEDICA na kwotę 1000 zł (w okresie ważności karty).
 15. Upustu wynikającego z posiadania Błękitnej Karty, Srebrnej Karty oraz Złotej Karty nie można łączyć z innymi obniżkami wynikającymi z przeprowadzanych promocji lub wyprzedaży w VIA MEDICA. Klient ma prawo wyboru zniżki, z której skorzysta.
 16. Dopuszcza się przyznanie karty ViaClub w inny sposób niż określony w pkt. 4 - między innymi w drodze konkursów, promocji bezpośredniej i ofert łączonych.
 17. Członkowie ViaClub mogą otrzymywać dodatkowe oferty reklamowe i promocyjne VIA MEDICA.
 18. Na życzenie Klienta przynależność do ViaClub może zostać przerwana. W tym celu Klient winien złożyć pisemny wniosek do VIA MEDICA.
 19. W wypadku zgubienia lub zniszczenia ważnej karty ViaClub zostanie wydany jej duplikat. W tym celu Klient winien złożyć pisemny wniosek do VIA MEDICA.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości rabatu, minimalnej kwoty zakupu i okresu ważności karty klubowej. Informacje na ten temat będą podane na stronie internetowej ViaClub.
 21. W wypadku ogłoszenia wskazanej w pkt. 21 zmiany Klient ma prawo wypowiedzieć regulamin ViaClub w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o zmianie.
 22. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i postanowienia regulaminu są dla niego zrozumiałe.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz treść indywidualnej umowy z Klientem w zakresie towarów i usług stanowiących przedmiot niniejszego regulaminu.