Strona główna
Regulamin
Rejestracja
Sprawdź kartę
Konta pocztowe
Zakupy
Kontakt

Bezpłatne skrzynki pocztowe.

Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych kont pocztowych dla lekarzy, studentów medycyny i pracowników służby zdrowia. Oferujemy skrzynki pocztowe w domenie mail.viamedica.pl.

Parametry techniczne kont pocztowych

Konta umieszczane są w domenie mail.viamedica.pl.
Serwer poczty przychodzącej (POP3): mail.viamedica.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.viamedica.pl
Adres poczty: twójlogin@mail.viamedica.pl
Pojemność skrzynki pocztowej dla posiadaczy kart ViaClub: 30 MB
Do powyższych danych dochodzą login i hasło podawane przy zakładaniu skrzynki pocztowej.

Regulamin Użytkownika Poczty

Przed założeniem konta pocztowego w Wydawnictwie Via Medica należy zapoznać się z poniższym regulaminem.
  1. Darmowe konta pocztowe Wydawnictwa Via Medica (dalej nazywanego Via Medica) przeznaczone są wyłącznie dla przedstawicieli świata medycyny: naukowców, lekarzy, średniego personelu medycznego i personelu administracyjnego placówek medycznych oraz dla studentów uczelni medycznych.
  2. Zakładający konto wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Via Medica do celów marketingowych jego danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Via Medica z kolei zobowiązuje się nie ujawniać tych danych osobom trzecim.
  3. Zakładający konto zobowiązuje się do wykorzystywania go zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami etykiety użytkowników Internetu oraz niniejszym regulaminem.
  4. Konto użytkownika zostanie usunięte w przypadku użycia go: wbrew obowiązującemu w Polsce prawu, wbrew niniejszemu regulaminowi oraz wbrew etykiecie użytkowników internetu. Via Medica zastrzega sobie też możliwość usunięcia konta osoby, która przy rejestracji poda fałszywe dane.
  5. Via Medica nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownik wykorzystuje swoje konto. Via Medica nie odpowiada też za wszelkie treści zawarte w wysyłanych listach oraz innych przesyłkach na udostępnionym użytkownikom serwerze.
  6. Odpowiedzialność za wszelkie treści zawarte w listach i przesyłkach przekazywanych za pośrednictwem konta udostępnionego przez Via Medica ponosi użytkownik konta.
  7. Via Medica nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego działania konta.
  8. Via Medica zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników.
  9. Via Medica może wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie. Zaczynają one obowiązywać w momencie opublikowania ich na tej stronie.
Wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza jest równoważne z zaakceptowaniem przedstawionego wyżej regulaminu.

Formularz rejestracyjny

* imię:
* nazwisko:
adres:
miejscowość:
kod:
telefon:
* login:
* hasło:
* potwierdzenie hasła

jesteś:
stopień naukowy:
specjalizacja medyczna:
gdzie korzystasz z internetu:
ile godzin dziennie spędzasz w sieci:
staż zawodowy:
miejsce zatrudnienia:
Czy jesteś lekarzem rodzinnym? tak     nie

12-cyfrowy kod karty ViaClub.pl: 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem bezpłatnych kont pocztowych Via Medica i zobowiazuję się do jego przestrzegania.
 
W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo Via Medica obecnie i w przyszłości moich danych osobowych w celach związanych z działalnością wydawniczą, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych.